Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΔΙΑ) στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου στοχεύει στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων και στην αντιμετώπιση των κληρονομικών νοσημάτων της καρδιάς.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Νέα/Βιβλιογραφία

New ACC Expert Analysis: The Ever-Growing Role of Coronary Artery Calcium in Primary Prevention.

More: https://bit.ly/3j3eVcS @miguelcainzos23 @rblument1 @AndyGagel #ASCVD #cvPrev

Are differences in #COVID19 hospital mortality rates between Black and White patients attributable to patient characteristics and hospital factors? Find out here: https://bit.ly/3iZbgwJ @NicoleBhaveMD #cvGeri #Diabetes #cvPrev

Load More...