Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΔΙΑ) στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου στοχεύει στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων και στην αντιμετώπιση των κληρονομικών νοσημάτων της καρδιάς.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Νέα/Βιβλιογραφία

When fitness instructor LeCount Holmes checked out the new hospital with extra beds for COVID-19 patients, he didn't think he'd be checking in later that year. "My attitude was, being in such good shape, it's not going to get me." http://spr.ly/6014yA53M

NEW in @ESC_Journals #EHJACVC:
SPOT THE DIAGNOSIS

You have an interesting educational image with a great story behind?
Want to make the cover?

https://academic.oup.com/ehjacc/pages/general-instructions?utm_medium=Email&utm_source=ACVC&utm_campaign=ACVC+bulletin+-+17+September+2021#Article-Type

Load More...