Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΔΙΑ) στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου στοχεύει στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων και στην αντιμετώπιση των κληρονομικών νοσημάτων της καρδιάς.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Νέα/Βιβλιογραφία

The value of 4D flow MRI in cardiac assessment. Discover more from the latest Cardiopulse in EHJ! http://ow.ly/92zU50FG3ME

#MRI #4D #VHD #mitral #cardiopulse #cardiotwitter @escardio @ESC_Journals

📍John’s Image of the Week #EHJCaseReports

A 43 yo man with severe aortic regurgitation as well as skin and oral lesions. What would be in your differential?

https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytab227

@alberto_bouzas @Matte_Cameli @HelleSoholm

2
Load More...