Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΔΙΑ) στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου στοχεύει στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων και στην αντιμετώπιση των κληρονομικών νοσημάτων της καρδιάς.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Νέα/Βιβλιογραφία

'The benefit of a third [booster] dose in reducing transmission is sizeable and increases with vaccine coverage and contact rates among individuals."
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.25.21265500v1 by @billy_gardner_ and @DiseaseEcology

On World Amyloidosis Day, are you interested in the most exciting area in #Cardiology? Come join our Cardiac Amyloidosis Program at CUIMC. Opportunities to engage in cutting edge clinical research, develop an academic career and care for our amazing patients. Apply online at

Load More...