Το εξειδικευμένο εξωτερικό ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομικών Καρδιακών Νοσημάτων της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε να λειτουργεί το 2001 υπό τον Καθηγητή Καρδιολογίας κο Γεώργιο Ευθυμιάδη.

Στο ιατρείο αυτό παρακολουθούνται ασθενείς πάσχοντες από όλες τις μυοκαρδιοπάθειες, προερχόμενοι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, παρακολουθούνται ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπαθεια, μυοκαρδίτιδες, PRKAG, σύνδρομο Danon, ασθένεια Fabry και καρδιακή αμυλοείδωση (TTR, AL). Επίσης ελέγχονται αθλητές (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) που παραπέμπονται λόγω κλινικής υποψίας για μυοκαρδιοπάθεια πιθανώς λόγω παθολογικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Όλοι οι ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομικών Καρδιακών Νοσημάτων υποβάλλονται σε πλήρη υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, Holter ρυθμού, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης και Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς, όπου χρειάζεται. Σε όσους ασθενείς κρίνεται απαραίτητο, γίνεται παραπομπή για γονιδιακό έλεγχο των ιδίων και των οικογενειών τους, γίνεται η ταυτοποίηση του υπεύθυνου γονιδίου για τη μυοκαρδιοπάθεια και λαμβάνονται αντίστοιχα κλινικές αποφάσεις και παρέχεται γενετική συμβουλευτική.  Επίσης, γίνεται ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών οι οποίοι παρακολουθούνται ανά εξάμηνο ή ετησίως. Επίσης, γίνεται διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο και αν κρίνεται απαραίτητο, παραπέμπονται για εμφύτευση απινιδωτή για πρωτογενή ή δευτερογενή πρόληψη. Οι συμπτωματικοί ασθενείς ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή παραπέμπονται για μυεκτομή (μέχρι στιγμής 36 ασθενείς έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε μυεκτομή). Τέλος, στο ιατρείο αυτό παρέχεται πρώιμη πρόσβαση στο tafamidis σε ασθενείς με wild type TTR καρδιακή αμυλοείδωση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών και κληρονομικών καρδιακών νοσημάτων διενεργεί μελέτες σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια, εστιάζοντας κυρίως σε νεότερους υπερηχογραφικούς δείκτες στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και σε ειδικούς υποπληθυσμούς όπως τους ασθενείς με υπερτροφία ή ανεύρυσμα κορυφής. Επίσης γίνεται ερευνητική προσπάθεια συσχέτισης γονοτύπου – φαινοτύπου στην αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ασθενείς με αρρυθμιογόνο διατατική μυοκαρδιοπάθεια και αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της αριστερής κοιλίας.

Το ιατρείο αυτό λειτουργεί υπό τον Καθηγητή Καρδιολογίας κο Γεώργιο Ευθυμιάδη και την ομάδα του, η οποία αποτελείται από πολύ αξιόλογους επιστήμονες, εξειδικευμένους στα συγκεκριμένα νοσήματα, οι οποίοι συμμετέχουν εδώ και χρόνια στη λειτουργία του ιατρείου:

  • Δέσποινα Παρχαρίδου, Ειδική Καρδιολόγος – Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, η οποία έχει εκπονήσει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τις Μυοκαρδιοπάθειες.
  • Παύλος Ρούσκας, Ειδικός Καρδιολόγος – Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ (εκπονεί διατριβή στο ιατρείο μυοκαρδιοπάθειών)
  • Σωτήρης Κατράνας, Ειδικός Καρδιολόγος – Επιστημονικός Συνεργάτης της Α Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ
  • Βασίλειος Καμπερίδης, Ειδικός Καρδιολόγος – Ακαδημαϊκός Υπότροφος  της Α Καρδιολογικής Κλινικής στον τομέα της Καρδιακής Απεικόνισης
  • Ευστάθιος Παγκουρέλιας, επιστημονικός υπότροφος στην Γ Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ, υπεύθυνος σήμερα του ιατρείου «Μυοκαρδιοπαθειών-Νευρομυικών νόσων», στην Γ’ Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ (επόνηση διατριβής στο ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών)
  • Θωμάς Γκόσιος, ερευνητής σήμερα σε αντίστοιχο κέντρο Μυοκαρδιοπαθειών στο Λονδίνο υπό την επίβλεψη του Perry M. Elliott (επόνηση διατριβής στο ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών)
  • Ματθαίος Διδάγγελος, Ειδικός Καρδιολόγος
  • Θωμάς Ζέγκος, ειδικευόμενος σήμερα στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ (εκπονεί διατριβή στο ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών).
  • Δημήτριος Ντέλιος, ειδικευόμενος σήμερα στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ (εκπόνηση διατριβής στο ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών).
  • Θεόφιλος Παναγιωτίδης, ειδικευόμενος σήμερα στην Α’ Καρδιολογική

Κλινική του ΑΠΘ (εκπονεί διατριβή στο ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών).

Οι ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο αυτό είναι περισσότεροι από χίλιοι, ενίοτε δε ελέγχονται και οι άμεσοι συγγενείς τους, λόγω της κληρονομικότητας των νοσημάτων:

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: 764 ασθενείς

Διατατική μυοκαρδιοπάθεια: 237 ασθενείς

Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια: 5 ασθενείς

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια: 30 ασθενείς

Μυοκαρδίτιδες: 43 ασθενείς

PRKAG: 2 ασθενείς

Μυοτονική δυστροφία τύπου I: 1 ασθενής

Danon disease: 2 ασθενής

Fabry disease: 2 ασθενείς

AL αμυλοείδωση: 6 ασθενείς

TTR αμυλοείδωση: 3 ασθενείς