ενημερωτικά φυλλάδια

26 Μαΐου, 2021

Αθλητισμός Εν Μέσω Πανδημίας COVID-19

Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν το οικογενειακό τους ιστορικό διότι αυτό καθορίζει και επηρεάζει σημαντικά παραμέτρους της υγείας τους
11 Φεβρουαρίου, 2021

Εγχειρίδιο για την ερμηνεία του ΗΚΓ των Αθλητών