Δομή Δικτύου

Το Εθνικό Δίκτυο συγκροτείται σε δύο επίπεδα:

 1. Το Αξονικό (Ανεπτυγμένο Δίκτυο) το οποίο αποτελείται από Μονάδες πιο ώριμες όσο αφορά την έρευνα και τη διάγνωση για τις κληρονομικές παθήσεις της καρδιάς οι οποίες είτε επιτελούν τόσο κλινικούς όσο και γενετικούς ελέγχους ή έχουν μεγάλη εμπειρία κυρίως στο κλινικό επίπεδο.
 2. Το Επωαζόμενο Δίκτυο το οποίο αποτελείται από Νοσοκομεία της χώρας τα οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την σχετική τεχνογνωσία αλλά προοπτικά είναι μέσα στους σχεδιασμούς τους να την αναπτύξουν. Το προσωπικό των φορέων αυτών θα εκπαιδευτεί από τους κλινικούς των φορέων του Αξονικού Δικτύου

Στο Αξονικό Δίκτυο  συμμετέχουν οι παρακάτω καρδιολογικές κλινικές  και εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας:

 1. Μονάδα Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιολογικών ΠαθήσεωνΩνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (συντονιστής Δικτύου)
 2. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 3. Γ’ Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 4. Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Μυοκαρδιοπαθειών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
 5. Α’ Καρδιολογική Κλινική – Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
 6. Τμήμα Μυοκαρδιοπαθειών και Πρόληψης Αιφνιδίου Θανάτου, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
 7. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)»
 8. Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Στο Αξονικό Δίκτυο συμμετέχουν επίσης και οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν να εκτελέσουν τις γονιδιακές εξετάσεις ασθενών:

 1. Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας,  Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (συντονιστής Δικτύου)
 2. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ)
 3. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 4. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ)

Στο Επωαζόμενο Δίκτυο συμμετέχουν οι παρακάτω καρδιολογικές κλινικές:

 1. Β’ Καρδιολογική Κλινική «Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 2.  Καρδιολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
 3. Α’ Καρδιολογική κλινική,  Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 4. Β’ Καρδιολογική κλινική,  Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 5. Καρδιολογική κλινική,  Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο  Λάρισας
 6. Καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έβρου (Φορέας Αλεξανδρούπολης)