Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό ιατροδικαστικό εργαστήριο της χώρας.

Διαθέτει πέντε Μονάδες (Ιατροδικαστικής, Τοξικολογίας, Ιστοπαθολογίας, Δικαστικής Ανθρωπολογίας, Ιατρικής Ηθικής) καθώς και το Εγκληματολογικό Μουσείο.
Διενεργεί ιατροδικαστικές πράξεις από την Βορειοανατολική Αττική, την Νοτιοανατολική Αττική και την Εύβοια, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι σημαντική και με διεθνή αναγνώριση.
Ιστοσελίδα: http://forensic.med.uoa.gr