Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή είναι το βασικό όργανο της Σύμπραξης, έχει την επιστημονική ευθύνη και τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας του Δικτύου.

Συντονιστής
Άρης Αναστασάκης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων
Αν. Διευθυντής Μονάδας Κληρονομικών Παθήσεων της Καρδιάς
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μέλη

Βασίλης Βασιλικός
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
Καθηγητής 1η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Γεώργιος Ευθυμιάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ,
Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ

Δημήτριος Θάνος
Ερευνητής Α’, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΙΒΕΑΑ

Δημήτριος Ντεγιάννης
Διευθυντής Μονάδας Μοριακής Ανοσοπαθολογίας & Ιστοσυμβατότητας
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Φραγκίσκος Παρθενάκης
Διευθυντής Καθηγητής ΠΑΓΝΗ

Ευσταθία Πράππα
Διευθύντρια  Τμήματος Μυοκαρδιοπαθειών και Πρόληψης Αιφνιδίου Θανάτου, Ευαγγελισμός

Νικόλαος Ράϊκος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, ΑΠΘ

Ευαγγελία Σοφούλη
Εκπρόσωπος ΓΓΕΚ

Χαρά Σπηλιοπούλου
Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ ΙΤΕ ,
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ειρήνη Φουντουλάκη
Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRnet)

Αναστασία Χατζηδημητρίου
Ερευνήτρια Β’, ΕΚΕΤΑ – ΙΝΕΒ