Η τακτική έδρα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ιδρύθηκε το 1946 (ΦΕΚ αρ. 94.21.4.1942) για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.

Το Εργαστήριο έχει ως βασικό στόχο:

  • την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα  της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,
  • την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Ιατροδικαστική,
  • την εκπαίδευση δικαστικών και κλινικών Τοξικολόγων,
  • την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Ιατρική της εργασίας (Τοξικολογία),
  • τη διενέργεια αυτοψιών, νεκροψιώννεκροτομών, τοξικολογικών αναλύσεων και ιστοπαθολογικών εξετάσεων κατόπιν εντολής των Αστυνομικών, Δικαστικών και όλων των προανακριτικών Αρχών,
  • την παροχή υπηρεσιών στα αντικείμενα της Κλινικής Τοξικολογίας και έλεγχο ναρκωτικών ουσιών σε χώρους εργασίας,
  • τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα με ανάλογα επιστημονικά ενδιαφέροντα και στόχους για την προώθηση της έρευνας στο πεδίο αυτό.