Ο σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακρίβειας στην καρδιολογία (ΕΔΙΑ καρδιολογίας) συνίσταται:

  • στην προαγωγή της Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία
  • στην πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου, και
  • στην μελέτη των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ελλάδα

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω:

  • της δημιουργίας εθνικής καταγραφής για τους αιφνιδίους θανάτους
  • της δημιουργίας εθνικής καταγραφής για τα κληρονομικά και σπάνια νοσήματα
  • του ελέγχου οικογενειών υψηλού κινδύνου που εντοπίζονται μέσω των δύο αυτών καταγραφών
  • της δημιουργίας επιδημιολογικού κλινικογενετικού χάρτη της χώρας για τα νοσήματα αυτά και τον νεανικό αιφνίδιο θάνατο
 • της διάθεσης δωρεάν γενετικών ελέγχων στις οικογένειες υψηλού κινδύνου
 • της εξέλιξης της βιοπληροφορικής
 • της δημιουργίας βιοτραπεζών
 • της ασφαλούς συγκέντρωσης, ανάλυσης, αποθήκευσης και διανομής δεδομένων
 • της στήριξης και εξέλιξης των Μονάδων του αξονικού και αναπτυγμένου δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια
 • της εκπαίδευσης νέων ιατρών από το επωαζόμενο δίκτυο
 • της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα με γνώμονα την προαγωγή της Ιατρικής Ακριβείας και χρήση της έρευνας προς όφελος της Δημόσιας υγείας
ΦΟΡΕΙΣ
Συνεργασιες

Το εργο υλοποιειται με την υποστηριξη