Δομή Δικτύου

Το Εθνικό Δίκτυο συγκροτείται σε δύο επίπεδα:

 1. Το Αξονικό (Ανεπτυγμένο Δίκτυο) το οποίο αποτελείται από Μονάδες πιο ώριμες όσο αφορά την έρευνα και τη διάγνωση για τις κληρονομικές παθήσεις της καρδιάς οι οποίες είτε επιτελούν τόσο κλινικούς όσο και γενετικούς ελέγχους ή έχουν μεγάλη εμπειρία κυρίως στο κλινικό επίπεδο.
 2. Το Επωαζόμενο Δίκτυο το οποίο αποτελείται από Νοσοκομεία της χώρας τα οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την σχετική τεχνογνωσία αλλά προοπτικά είναι μέσα στους σχεδιασμούς τους να την αναπτύξουν. Το προσωπικό των φορέων αυτών θα εκπαιδευτεί από τους κλινικούς των φορέων του Αξονικού Δικτύου

Στο Αξονικό Δίκτυο  συμμετέχουν οι παρακάτω καρδιολογικές κλινικές  και εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας:

 1. Μονάδα Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιολογικών ΠαθήσεωνΩνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (συντονιστής Δικτύου)
 2. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 3. Γ’ Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 4. Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Μυοκαρδιοπαθειών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)
 5. Α’ Καρδιολογική Κλινική – Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
 6. Τμήμα Μυοκαρδιοπαθειών και Πρόληψης Αιφνιδίου Θανάτου, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
 7. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)»
 8. Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Στο Αξονικό Δίκτυο συμμετέχουν επίσης και οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν να εκτελέσουν τις γονιδιακές εξετάσεις ασθενών:

 1. Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας,  Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (συντονιστής Δικτύου)
 2. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ)
 3. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 4. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ)

Στο Επωαζόμενο Δίκτυο συμμετέχουν οι παρακάτω καρδιολογικές κλινικές:

 1. Β’ Καρδιολογική Κλινική «Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 2.  Καρδιολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
 3. Α’ Καρδιολογική κλινική,  Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 4. Β’ Καρδιολογική κλινική,  Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 5. Καρδιολογική κλινική,  Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο  Λάρισας
 6. Καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έβρου (Φορέας Αλεξανδρούπολης)

Επιτροπές 

Επιτροπή Εποπτείας

Η Επιτροπή Εποπτείας είναι το ανώτατο όργανο της Σύμπραξης

Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας

Πάνος Βάρδας
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας

Μέλη

Άρης Αναστασάκης
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων
Αν. Διευθυντής Μονάδας Κληρονομικών Παθήσεων της Καρδιάς
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Perry Elliott
Professor of Cardiovascular Medicine
Director of the Centre for Heart Muscle Disease at University College London (UCL)
Consultant cardiologist in the Centre for Inherited Cardiovascular Disease at St. Bartholomew’s Hospital London, UK.
Chairman of the ESC Heart Academy and the ESC Council on Cardiovascular Genomics

Χαρά Σπηλιοπούλου
Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωνσταντίνος Τσιούφης
Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
Καθηγητής Καρδιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Visiting Professor of Medicine, Georgetown University, Washington DC, USA

Δωροθέα Τσεκούρα
Καρδιολόγος – Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επ. Υπεύθυνος Καρδιολογικού Τμήματος
Αρεταίειου Νοσοκομείου
Εκπρόσωπος ΓΓΕΤ

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή είναι το βασικό όργανο της Σύμπραξης, έχει την επιστημονική ευθύνη και τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας του Δικτύου.

Συντονιστής
Άρης Αναστασάκης
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων
Αν. Διευθυντής Μονάδας Κληρονομικών Παθήσεων της Καρδιάς
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μέλη

Βασίλης Βασιλικός
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
Καθηγητής 1η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Γεώργιος Ευθυμιάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ,
Α’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ

Δημήτριος Θάνος
Ερευνητής Α’, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΙΒΕΑΑ

Δημήτριος Ντεγιάννης
Διευθυντής Μονάδας Μοριακής Ανοσοπαθολογίας & Ιστοσυμβατότητας
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Φραγκίσκος Παρθενάκης
Διευθυντής Καθηγητής ΠΑΓΝΗ

Ευσταθία Πράππα
Διευθύντρια  Τμήματος Μυοκαρδιοπαθειών και Πρόληψης Αιφνιδίου Θανάτου, Ευαγγελισμός

Νικόλαος Ράϊκος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, ΑΠΘ

Ευαγγελία Σοφούλη
Εκπρόσωπος ΓΓΕΚ

Χαρά Σπηλιοπούλου
Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ ΙΤΕ ,
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ειρήνη Φουντουλάκη
Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRnet)

Αναστασία Χατζηδημητρίου
Ερευνήτρια Β’, ΕΚΕΤΑ – ΙΝΕΒ

Επιτροπές Εργασίας

Επιτροπή Έγκρισης Γενετικών Ελέγχων:

Καρδιολόγοι
Άρης Αναστασάκης (ΩΚΚ) – Τακτικό Μέλος
TBA – Αναπληρωτικό Μέλος
Γεώργιος Ευθυμιάδης (ΑΧΕΠΑ) – Τακτικό Μέλος
Κατράνας Σωτήρης  – Αναπληρωτικό Μέλος
Ευάγγελος Οικονόμου  (Ιπποκράτειο – ΕΚΠΑ) – Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Λάζαρος – Αναπληρωτικό Μέλος
Ευστάθιος Παγκουρέλιας (Ιπποκράτειο – ΑΠΘ) – Τακτικό Μέλος
Βασίλειος Βασιλικός – Αναπληρωτικό Μέλος
Αλέξανδρος Πατριανάκος (ΠΑΓΝΗ) – Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Αναστασίου – Αναπληρωτικό Μέλος
Ευσταθία Πράππα  (Ευαγγελισμός) – Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Λιατάκης – Αναπληρωτικό Μέλος

Γενετιστές
Μαλένα Πάντου (ΩΚΚ) – Τακτικό Μέλος
Πολυξένη Γουρζή – Αναπληρωτικό Μέλος
Εμμανουέλα Λιναρδάκη (ΙΤΕ-ΙΜΒΒ) – Τακτικό Μέλος
TBA – Αναπληρωτικό Μέλος
Περικλής Μακρυθανάσης (ΙΙΒΕΑΑ) – Τακτικό Μέλος
Αναστασία Χατζηδημητρίου (ΕΚΕΤΑ) – Τακτικό Μέλος
Αναστασία Λαΐδου – Αναπληρωτικό Μέλος

Κλινικών Πρωτοκόλλων
Άρης Αναστασάκης – ΩΚΚ
Ευάγγελος Παπαθεοδώρου – ΩΚΚ
Κωνσταντίνος Ριτσάτος – ΩΚΚ
Βασιλική Βλαγκούλη – ΩΚΚ
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος – ΙΙΒΕΑΑ
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος – ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΕΚΠΑ
Γεώργιος Ευθυμιάδης – ΑΧΕΠΑ
Αλέξανδρος Πατριανάκος – ΠΑΓΝΗ
Ευστάθιος Παγκουρέλιας – ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΑΠΘ
Ευσταθία Πράππα – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Γενετικών Πρωτοκόλλων
Άρης Αναστασάκης – ΩΚΚ
Δημήτριος Ντεγιάννης – ΩΚΚ
Μαλένα Πάντου – ΩΚΚ
Ξένια Γουρζή – ΩΚΚ
Ξανθίππη Κοτσακά – ΩΚΚ
Γεώργιος Ευθυμιάδης – ΑΧΕΠΑ
Εμμανουέλα Λιναρδάκη – ΙΤΕ – ΙΜΒΒ
Περικλής Μακρυθανάσης – ΙΙΒΕΑΑ
Ευστάθιος Παγκουρέλιας – ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΑΠΘ
Αναστασία Χατζηδημητρίου – ΕΚΕΤΑ – ΙΝ.Ε.Β.

Μητρώων
Άρης Αναστασάκης – ΩΚΚ
Ευαγγελία Καρβούνη – ΩΚΚ
Χαρά Σπηλιοπούλου – ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Τάγαρης – ΙΤΕ – ΙΠ
Ειρήνη Φουντουλάκη – ΙΤΕ – ΙΠ

Προβολής Έργου
Άρης Αναστασάκης – ΩΚΚ
Ξανθίππη Κοτσακά – ΩΚΚ
Αλεξάνδρα Λόλη – ΩΚΚ
Στέλιος Παντελόπουλος – ΩΚΚ
Κωνσταντίνος Τζώρτζης – ΩΚΚ – ελculture.gr
Ειρήνη Φουντουλάκη – ΙΤΕ – ΙΠ