Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ο μοναδικός φορέας πληροφορικής του έργου ο οποίος έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και υλοποίηση όλων εκείνων των συστημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς. Τα συστήματα αποτελούν μια σουίτα εργαλείων, βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό και είναι τα:

Το Μητρώο Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου
Το Μητρώο Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων Το Αποθετήριο
Γονιδιακών Δεδομένων Σύστημα Παραγγελιοδοσίας και Παρακολούθησης
Γονιδιακών Εξετάσεων
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη σελίδα https://sites.google.com/view/icardiacnet-services